검색

Các sản phẩm

Sản phẩm chuyển giao sở hữu sáng chế của Viện chấn hung công nghiệp vi sinh Chuncheon với chất cải tiến giúp giải rượu nhờ nguyên liệu từ hạt quả mọng Hotkae, đậu tương, cây tổng quán sủi (the alder tree) vân vân…

회사로고
  • Tên công tyYangwooBio Agr.Co.,Ltd.
  • Số lượng nhân viên8
  • Đại diện công tykim,Cheon-an
  • Nước xuất khẩu
  • Số lượng xuất khẩu($)0
  • Lĩnh vực kinh doanh
  • trang chủ www.biomaeul.kr
  • Ngày thành lập1999-11-09
  • Chứng nhận3
  • Nhà kinh doanh chính Sản xuất và bán buôn kim chi, thực phẩm chế biến, nấm thượng hoàng, bán buôn cà phê và các loại trà
위로