검색

Các sản phẩm

Bộ quà tặng cá minh thái số 1 được làm để làm quà tặng bao gồm các sản phẩm khác nhau như minh thái khô xé sợi, cá minh thái khô, cá minh thái nguyên con được gia giảm gia vị. 

회사로고
  • Tên công ty.YONGDAE HWANGTAE UNION CORP.
  • Số lượng nhân viên13
  • Đại diện công tychoe jong guk
  • Nước xuất khẩu1
  • Số lượng xuất khẩu($)8.792
  • Lĩnh vực kinh doanh
  • trang chủ www.하늘내린황태.com
  • Ngày thành lập2012-02-03
  • Chứng nhận1
  • Nhà kinh doanh chính Chế biến nguyên liệu thực phẩm
위로