Các sản phẩm

회사로고
 • 기업명(주)농업회사법인청정양구애
 • 직원수4
 • 대표자김찬수
 • 수출국가
 • 수출액($)0
 • 분야
 • 기업형태 중소기업
 • 홈페이지 http://cjae.shop
 • 설립일2016-07-11
 • 인증4
 • 주요사업 농산물 가공
위로